NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za neodplačno pridobitev zemljišča za dosego javne koristi 371-12/2012

Jurovski Dol, 24.02.2016
Zadeva: 371-12/2012-


V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za neodplačno pridobitev zemljišča za dosego javne koristi

pdfNAMERA O SKLENITVI PDF