NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za neodplačno pridobitev zemljišča za dosego javne koristi

Jurovski Dol, 10.02.2016
Zadeva: 478-8/2013-


V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za neodplačno pridobitev zemljišča za dosego javne koristi

pdfNamera o sklenitvi PDF