LOKALNE VOLITVE 2022

V skladu z objavljenim razpisom predsednice Državnega zobra RS, mag. Urške Klakočar Zupančič,

z dne 20.07.2022, bodo redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, v nedeljo, 20. novembra 2022.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

Več informacij najdete na naslednjih spletnih straneh:

-https://www.gov.si/teme/lokalne-volitve/ in

-https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/.