LD Sv. Jurij bo prejela zlato priznanje LZM za urejenost lovskega doma

Poročilo o ocenitvi lovskih domov LD LZ Maribor

Lovski dom Sv. Jurij - Avtor: Andrej IvančičKomisija, ki jo je imenoval UO LZ Maribor je v jesenskem času obiskala domove naših LD. Delo je bilo precej naporno saj smo člani Komisije za delo porabili več kot 200 ur in prevozili več kot 1000 km. Toda napor se je obrestoval in z veseljem lahko potrdimo, da je bila akcija med članstvom dobro sprejeta. Toda so med njimi tudi LD, ki Komisiji niso omogočile ocenitve njihovih lovskih domov, ker njihovi predstavniki niso prišli ob dogovorjenem času v njihov lovski dom. Te LD so: Cigonca, Pesnica – Jarenina, Sv. Ana in Vitomarci. LD Ruše in Dornava – Polenšak pa imata lovski dom v rekonstrukciji, zato ocenitve nismo opravili

 

 

Ocenjevanje domov je obsegalo 5 postavk in te so bile:

- Ekološka dejavnost LD
- Urejenost lovskega doma
- Urejenost okolja lovskega doma
- Odnosi med člani in aktivnosti v LD
- Odnosi z lokalno skupnostjo

Vsako dejavnost smo ocenjevali od 1 do 5 točk. Komisija se je po opravljenem ocenjevanju sestala in pregledala ocenjevalne liste in ugotovila da so:

- 25 točk dosegle 3 LD in sicer: Podvelka, Poljčane in Sv. Jurij

- 24 točk so dosegle LD: Dobrava, Malečnik, Paloma, Šentilj in Velka

- 23 točk pa so dosegle LD: Duplek, Puščava, Jakob, Košaki, Lenart, Makole, Puščava, Rače, Radvanje in Slov. Bistrica

Ostale LD so dosegle manj točk.

UO LZM je na svoji zadnji seji sprejel sklep, da bomo LD, ki so dosegle 25, 24 in 23 točk podelili na njihovih občnih zborih zlato, srebrno in bronasto priznanje LZM za urejenost njihovih lovskih domov.

Poročilo je pripravil predsednik Komisije za stike z javnostjo pri UO LZM, pri tej akciji pa nam je nesebično pomagal strokovni tajnik LZ Maribor Andrej Ivančič.

Pripravil: Drago Vešner

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni