Lovska družina Sv.Jurij - Občni zbor 2010

Lovci vedno poudarjamo pomen celovite obravnave narave, katere sestavni del je tudi divjad. In prav odgovorno in vzdrževalno gospodarjenje z divjadjo je primarna skrb nas lovcev. Z dobrim in odgovornim delom lahko in moramo, skupaj z drugimi porabniki prostora, narediti največ, kar je v naši moči, da ohranimo divjad in druge prostoživeče živali ter njihove življenjske prostore.

Lovec in lov nista samo zelena obleka in puška na rami, temveč pomenita predvsem veliko odgovornost umnega gospodarjenja z dobrinami narave. Res je, da v okvirju teh nalog tudi žanjemo, vendar žanjemo samo višek pridelka. Želim, da med lovci trofeje ne bi zbudile prevelike zavisti, temveč željo po še boljšem in bolj načrtovanem delu v lovišču. Trofeje naj ostanejo odraz dobrega dela v lovišču in ne naš cilj. Že pred mnogimi leti je Franc Saleški Finžar v reviji Lovec zapisal,« da lovec, ki gre na lov, da bi ubijal ni lovec«

Lov je način življenja in razmišljanja. Lov je volja do življenja. V lovu se prepletajo vse vrste ljubezni do živega. Poleg vsega ostalega je postal lov že zdavnaj več kot samo lov. Sodoben lovec ne lovi zato, da uveljavlja svojo moč, pač pa na slehernem koraku ustvarja etične odnose do sočloveka, živali, narave in še do koga. Samo takšen lovec je osnova za dobro, zdravo, trdno in napredno lovsko organizacijo. Le takšna organizacija pa lahko izpolnjuje svoje naloge dovolj uspešno.

Pri prebiranju literature sem zasledil, da je bilo prvo lovsko društvo v Sloveniji ustanovljeno že leta 1878. To društvo je imelo svoja pravila, ki jih je potrdila takratna Kranjska vlada. V pravilih so med drugimi zapisali, da je član lahko vsak, reven ali bogat, mora pa biti pošten in imeti veselje do narave.

Prepričan sem, da je LD Sv, Jurij ves čas svojega obstoja združevala člane, ki so pozitivno usmerjali aktivnosti v široko zastavljeni dejavnosti. Najpomembnejše pa je, da smo v teh letih dobro gospodarili z loviščem, in da zaradi lovcev oziroma puške ni iz naravnega okolja izginila nobena živalska ali rastlinska vrsta. Nasprotno, znali smo vse kar je bilo ogroženo pravočasno zaščititi, strokovno ukrepati ter v okviru naravnih možnosti tudi stanje popraviti.


Prijazen lovski pozdrav!
Starešina LD:
Franc Krivec
 

NEKAJ UTRINKOV IZ OBČNEGA ZBORA LD SV. JURIJ, KI JE BIL 7.3.2010:

1  2  3  4  5  6  7

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni