KONČNO POROČILO O IZVEDENIH PROGRAMIH IN O PORABI DODELJENIH SREDSTEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA V LETU 2015

Izvajalci turističnih porgramov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015 v skladu s sklenjeno pogodbo posredujejo do 31.03.2016 končno poročilo o izvedenih programih.

Končno poročilo najdete v prilogi.

docxKončno poročilo