JAVNI RAZPIS o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah.
 
Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:
a) Subvencioniranje obrestne mere,
b) Pomoč za samozaposlitev.
 
 
Razpisni rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 05.10.2020 do 12:00 ure.
 
 
Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija se nahajata v prilogi!