KONČNO POROČILO o izvajanju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012

Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov v Občiini Sv. Juirj v Slov. goricah v letu 2012 morajo do 31.03.2013 podati končno poročilo.

Poročilo najdete v prilogi.

PRENOS:
docKončno poročilo - kultura