Javno - zasebno partnerstvo Projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

Občine Sv. Trojica v Slov. goircah, Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sv. Andraž v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas so na Portalu javnih naročil objavile obvestilo o naročilu, št. JN 3006/2009, dne 16.04.2009, pod naslovom Dela, povezana s telekomunikacijami  za sklenitev javno-zasebnega partnerstva Projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju zgoraj navedenih občinah.

Nosilna občina za navedeno javno naročil je Občina Sv. Trojica v Slov. goricah, katera ima na svoji spletni strani www.sv-trojica.si, rubrika RAZPISI, objavljeno razpisno dokumentacijo (datoteka "Razpisna dokumentacija, obrazci").