RAZPISI ZA PODROČJE KMETIJSTVA

Ostale informacije in razpisna dokumentacija za posamezne razpise je dosegljiva na spletnem naslovu:  http://www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/