Oddaja javnega naročila "REKONSTRUKCIJA LC 203 071 Zg. Žerjavci - Gasteraj - Zg. Velka"

Javno naročilo po postopku male vrednosti, ki je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN005977/2021-W01 z dne 02.09.2021.

docxRAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx
xlsxPopis del.xlsx