Oddaja javnega naročila "MEDGENERACIJSKI CENTER - TELOVADNICA NA PROSTEM Z REKREACIJSKO POTJO"

Na portalu javnih naročil je pod številko objave JN000985/2019-W01 z dne 21.02.2019, objavljeno javno naročilo "Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo. Oddaja javnega naročila poteka po postopku naročila male vrednosti.  

Podrobnosti, navodila in razpisna dokumentacija se nahajajo na spodnji povezavi.

docxRAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx
xlsxIzgradnje ceste mimo igrišča Jurovski Dol.xlsx
xlsxIzgradnja pločnika mimo igrišča Jurovski Dol.xlsx
xlsxIzgradnja parkirišča pri igrišču.xlsx
xlsJavna razsvetljava.xls