Oddaja javnega naročila "IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK"

Javno naročlio male vrednosti, ki je objavljeno na Portalu za javna naročila pod številko objave: JN004020/2018-W01 z dne 18.06.2018.

Razpisna dokumentacija:
docxRazpisna dokumentacija.docx