REKONSTRUKCIJA CEST IN SANACIJA PLAZU

Na portalu javnih naročil je bilo dne, 27.05.2011, objavljeno javno naročilo za projekt "Rekonstrukcija cest in sanacija plazu", št. JN 5597/2011.

Dne, 10.06.2011, smo objavili popravek in dodatne informacije, ki se nanašajo na pogoje razpisne dokumentacije in rok za oddajo ponudb ter posledično rok odpiranja ponudb.

1. Pogoji - C. Ekonomska in finančna sposobnost
Ponudnik predloži boniteto poslovanja SB6 in ne SB4 kot je bilo zahtevano do sedaj.

2. Rok oddaje ponudb in opiranje ponudb
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela do naročnika do 17.06.2011 do 9. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 17.06.2011 ob 10. uri.

Popravke in dodatne informacije najdete na Portalu javnih naročil pod zaporedno št. JN 6374/2011.

PRENOS:
docRazpisna dokumentacija s spremembo
xlsPopis del - LC 203 461
xlsPopis del - Lešnikov klanec
xlsPopis del - Plaz - mali