Javno naročilo: "Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok za obdobje 2010 - 2014"

Na portalu javnih naročil je dne 18.05.2010 bilo objavljeno javno naročilo "Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok za obdobje 2010 - 2014", pod številko objave: JN 3969/2010.

Namen javnega naročila je izbira izvajalca javnega prevoza otrok osnvne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol za obdobje štirih let.

PRENOS:
docRazpisna dokumentacija