Javno naročilo: »Prometna povezava urbanega središča z avtocesto«

logo100px  nalozba-v-vaso-prihodnost75px 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi".

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 25.02.2009 na Portalu javnih naročil, št. JN 1409/2009, objavila javno naročilo: »Prometna povezava urbanega središča z avtocesto«.

PRENOS:
pdfRazpisna dokumentacija
pdfEU Gradbiščna tabla