6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Sklicana je 6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo potekala od petka, 25.05.2020 do torka, 29.09.2020 do 15. ure.

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 6. dopisno sejo OS.pdf
pdfZačasno gradivo OS PINVZ in IP.pdf
pdfIP-RASG-kolesarske_povezave.pdf 
pdfPIZ-RASG-kolesarske_povezave.pdf