Komisije in odbori (mandatno obdobje 2006-2010)

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
NUDL Gregor, predsednik
SIMONIČ Dejan, član
ČRNČEC Roman, član
ČRNČEC Branko, član
ANDREJČ Alojz, član

ODBOR ZA KOMUNALNO IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO, VAROVANJE OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
KOROŠEC Drago, predsednik
ČRNČEC Branko, član
VERBOŠT Janez, član
SENEKOVIČ Marjan, član
ANDREJČ Alojz, član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN FINANCE
SIMONIČ Dejan, predsednik
KOROŠEC Drago, član
DAJČMAN Ludvik, član
BUKVIČ Darko, član
ŠPINDLER Ivan, član

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ČRNČEC Roman, predsednik
ŠAUPERL Marija, članica
DAJČMAN Ludvik, član
BUKVIČ Mateja, članica
ČRNČEC Franci, član

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA
ŠAUPERL Marija, predsednica
NUDL Gregor, član
SIMONIČ Dejan, član
ANDREJČ Alojz, član
BAUMAN Simona, članica