JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Mariboru

OBČINSKI SVET
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve
                      in imenovanja                   


Na podlagi 59. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, štev. 16/10) 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12, 63/13 in 17/15) in javnega poziva Okrožnega sodišča v Mariboru številka Su KS 60/2015, z dne 11.09.2015, objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslednji


JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
pri Okrožnem sodišču v Mariboru


Okrožno sodišče v Mariboru je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 65/2015, z dne 11.09.2015 objavilo Poziv za podajo predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov.

Kandidate za sodnike porotnike lahko predlagajo predstavniški organi občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju posamezne občine, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov.

Število sodnikov porotnikov za območje posameznega okrožnega sodišča določi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Sodnike porotnike pa izmed predlaganih kandidatov imenuje predsednik višjega sodišča. Predsednik Višjega sodišča v Mariboru bo za območje Okrožnega sodišča v Mariboru imenoval 80 sodnikov porotnikov.

V skladu z drugim odstavkom 45. člena Zakona o sodiščih se sodniki porotniki imenujejo v sorazmerju s številom prebivalcev posamične občine glede na število vseh občin na območju okrožnega sodišča oziroma v sorazmerju s številom članov, ki imajo interesne organizacije na istem območju.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah lahko glede na poziv Okrožnega sodišča v Mariboru za podajo predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov, predlaga enega (1) kandidata za sodnika porotnika.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.


V kolikor je predlagan kandidat za sodnika porotnika za mladoletniške prestopke, je potrebno upoštevati četrti odstavek 462. člena Zakona o kazenskem postopku in predlagati kandidata za sodnika porotnika izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

Kandidat za sodnika porotnika je lahko tudi oseba, ki to funkcijo že opravlja.

Vabimo vas, da predlagate kandidate za sodnike porotnike, tako da do vključno 02.11.2015 predložite predlog in izjavo kandidata za sodnika porotnika, ki je priloga tega poziva na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali oddate osebno v sprejemni pisarni občine vse delovne dni v tednu, v času uradnih ur.

Za dodatne informacije, nas pokličite na tel. št. 02/729 52 53 ali posredujte vprašanje na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Jurovski Dol, 12.10.2015
Zadeva: 700-1/2015-2


                                                                                           Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
                                                                                                      volitve in imenovanja
                                                                                                             Gregor Nudl

pdfJAVNI_POZIV.pdf

pdfPredlog_za_sodnika_porotnika.pdf

pdfIzjava.pdf