RAZVITJE PRAPORJA DRUŠTVA ČEBELARJEV SVETI JURIJ

Program se je odvijal v nedeljo, 27.06.2010 na trgu v Jurovskem Dolu.

Nastopajoči:
- Jurovski oktet
- folklorna skupina Jurovčan
- mažuretna skupina
- harmonikaš Tilen
- nastop mlade čebelarke

ČEBELARSTVO
Zgodovina sega v čas po zadnji ledeni dobi . Prve dokaze najdemo na jamskih slikah, ki datirajo več kot 10.000 let pred našim štetjem. Človeku je med bil posladek, zato je iznašel različne motive, kako prit do medu, kar so pravzaprav začetki čebelarstva. S časoma ljudje niso več uničevali čebel, da bi prišli do medu, pač pa so odvzeli le del sladkih zalog. Pravo čebelarstvo se je začelo s prenosom čebel iz njihovega doma, gozda, v bližino človekovih bivališč. V naših krajih je čebelarstvo ugnalo drugačno pot, ki jh je botrovala naselitev Slovanov. Za Slovane je bil značilen poseben odnos do čebel. Slovanski panji so dejansko bili panji oziroma drevesna dupla, v katera so naseljevali čebele. Panje so nastavljali po gozdu, kar so začetki pašnega reda. Najnovejša akcija čebelarjev je kampanja za ohranitev čebel, s katero želijo doseči sprejem čebelarskega zakona, ki bi opredelil ustrezne ukrepe za varovanje čebel.

ČEBELARSKO DRUŠTVO SV . JURIJ
Iz strani zapisov je moč razbrati, da je družina štela na začetku leta 1956, 15 rednih članov, da je v odboru bil predsednik, tajnik, blagajnik, gospodar, poverjenik za čebelje bolezni, za čebeljo pašo, dva preglednika računov in še dva odbornika. Dne 6 . januarja 1956 se je vršil prvi občni zbor predvidevati je, da ustanovni. Leta 1966 je bilo že 22 članov in čebelarski okoliš je imel 6 katastrskih občin ali krajev: Partinje, Varda, Jurovski Dol, Malna, Gasteraj in Žitence. Izvolili so tudi kurirja Jožeta Štandekerja, vodili pa so evidenco članov in nečlanov in seznam naročnikov Slovenskega čebelarja. Iz zapisov lahko tudi ugotovimo, da so posamezniki čebelarili že veliko pred ustanovitvijo društva; npr . Alojz Knuplež od leta 1946, Franc Zarnec od leta 1946, Franc Šnofl od leta 1932, Jože Škrlec čebelari od leta 1950, Franc Zarnec st. od leta 1924, Franc Lešnik od leta 1936, Franc Tršavec od leta 1935, Franc Zarnec ml. od leta 1946. Danes ČD šteje 18 starejših članov in 13 mladih čebelarjev iz osnovne šole Jožeta Hudalesa, kjer zagnano delajo s pomočjo mentorice Majde Kolarič .

Za trakove so prispevali:
ČZS, ČZM, občina Sv . Jurij v Slov. goricah, ČD Velka Sladki Vrh, ČD Sv. Ana, ČD Sv . Trojica, ČD Hoče, ČD Peter Močnik Studenci – Pekre, RK Sv . Jurij, PGD Sv. Jurij,  LD Sv . Jurij, KUD Ivan Cankar, Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij, Športno društvo Sv . Jurij, Turistično društvo Dediščina, Okrepčevalnica pri Ančki, Breznik Emica s.p., Kamnoseštvo Boris Holer, Rajšp Dominik, Družina Kukovec, Špindler Ivan, Ošlak Martin, Šenveter Janez, Grager Alojz, Leš Ivan, Črnčec Karel, Senekovič Stanislav, Senekovič Metka, Mlakar Alojz in Purgaj Sandra.

Za zlate žebljičke so prispevali:
Zorec Jože, Lenart Anton, Kondrad Anton, Križan Vinko, Bauman Milan, Kraner Roman, Breznar Goran, Rola-Bauman, Zorec Milan, Mukenauer Amadej, Kraut Igor, Krautič Danijel, Črnčec Miro, Cesar Denis, Ornik Ivan, Korošec Drago, Brodnjak Edi, Fras Ignac, Bohorč Zdravko, Zarnec Zdravko, Demšar David, Verbošt Branko, Lešnik Katarina, Valentan Ferdinant , Kurnik Milan , Zeletinger Bogomila , Mlakar Jože , Dajčman Danica , Vuzem Marjan, Fanedl Ivo, Ribič Lidija, Fanedl Ivan, Škrlec Terezija, Škrlec Oto, Korošec Miran, Breznik Vlado, Gornik Dragica, Šenveter Katarina, Senekovič Milan, Senekovič Franc, Senekovič Barbara, Grah Srečko, Krajnc Franc, Majcenič Franc, Komperšak Jože, Senekovič Albin, Marčič Dragan, Šamperl Edvard, Ribič Dušan, Divjak Ivan, Črnčec Karel, Trebušak Marjan , Agrolist d.o.o, Škrlec Jože, Škrlec Ivan, Škrlec Robi, Najdenik Dejan, Muhič Branko, Muhič Branko ml., ČD Ruše, ČD Rače, ČD Pragersko, ČD Maribor mesto, Vogrinec Vladimir in Bauman Jože.

Za srebrne žebljičke so prispevali:
MM Karamel, Toplak Vlado, Knuplež Janez, Najdenik Slavko, Leš Alojz, Kolarič Janez, Vajhandl Gizela, Najdenik Franc, Toplak Boris, Gričar Tanja, Korošec Jože, Vogrinec Miran, Pavalec Karel, Arcet Borut, Domajnko Stane, Majer Mirko in Breznik Vojko.

Za delovanje društva so prispevali :
Občina Sv . Jurij , Zvonko Drozg , Slavica Strnad , Branko Senekovič , Andreja Zarnec , Jože Babšek , Anica Zarnec , Marija Divjak , Cecilija Koser , Maks Horvat , Jože Šlebinger , Jože Črnčec in Roman Kraner .

Botri čebelarskega prapora so:
Boris Demšar, Venčeslav Predan, Ivan Črešnar, Jože Senekovič.


Čebelarsko društvo Sv. Jurij se zahvaljuje vsem društvom, vsem nastopajočim in vsem donatorjem.

Pripravila : Aleksandra Purgaj

{phocagallery view=category|categoryid=12|limitstart=0|limitcount=0}