60 - LETNICA DELOVANJA KULTURNEGA DRUŠTVA IVAN CANKAR JUROVSKI DOL IN 20. DRUŽINA POJE

V soboto, 12. decembra 2015, smo  v kulturnem domu v Jurovskem Dolu, pripravili in izvedli skupno prireditev, na kateri smo obeležili  60 –  letnico delovanja Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol in 20. Družina poje.

Po uvodni pesmi Prav lepa je šentjurska fara, ki sta jo zapela Jurovski oktet in Folklorna skupina Jurovčan, je predsednik društva Miroslav Breznik v govoru vsem zbranim opisal zgodovino delovanja društva, predstavil vse skupine, ki so sedaj aktivne in vse tradicionalne prireditve, ki jih kulturno društvo izvaja že več let. Zahvalil se je vsem kulturnikom; bivšim predsednikom, članom upravnih odborov ter vsem članom, ki so s svojim prostovoljnim delom, ne oziraje se na svoje stroške, v posameznih skupinah, v posameznih časovnih obdobjih, ustvarjali kulturno preteklost in še ustvarjajo kulturno sedanjost kraja. S tem so dodali pomemben delež v mozaiku krajevne in tudi slovenske kulture. Zahvalo je namenil tudi vsem krajanom, ki so redno obiskovali prireditve in  podpirali kulturno društvo pri delu.

Na prireditvi smo podelili PRIZNANJE Z ZAHVALO za omogočanje pogojev za ljubiteljsko kulturno dejavnost, kot so: soustvarjanje kulturnih programov in projektov, materialne, finančne in druge oblike pomoči ter medijsko obveščanje javnosti o aktivnostih društva.

Priznanja z zahvalo so prejeli:

• OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol,
• Družina in gostilna Špindler,
• Župnija Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
• Radio Slovenske gorice,
• Ovtarjeve novice (Razvojna agencija Slovenske gorice),
• Zveza kulturnih društev Slovenskih goric,
• Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart in
• Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

V imenu vseh prejemnikov priznanj z zahvalo se je zahvalil župan Peter Škrlec, ki je v nagovoru  pohvalil delovanje našega društva, tako v preteklosti, kot v sedanjosti.

Predstavnik Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ervin Hartman je  kulturnemu društvu podelil ZLATO JUBILEJNO PRIZNANJE SKLADA ZA 60 LET DELOVANJA.

V  drugem delu prireditve  smo nadaljevali s tradicionalno prireditvijo 20. Družina poje, ki jo organizirajo tudi po številnih krajih v Sloveniji, v Kulturnem društvu Ivan Cankar Jurovski Dol pa že od leta 1995.  S to prireditvijo si prizadevamo ohraniti glasbeno kulturo v obliki ljudskega petja v družini in s tem prenašati ljudsko petje na mlajše rodove »iz roda v rod«. Skrb, da slovenska ljudska pesem ne bo nikoli izumrla, ker je za slovenski narod  neprecenljiva, je vodilo naše prireditve. Na prireditvi so zapeli in zaigrali nastopajoči, ki jih vežejo družinske vezi:  skupina Iskrice, harmonikarji, učenci Mirana Vogrinca, brata Kristjan in Alen Reisman, Skupina 4A,  Amadeja Lavrenečič in Barbara Belec, skupina Moment, skupina Moonset,  družina Mihelič, Palčkovi godci, družini Druzovič Kačič, družini Merzel – Lukavečki, ljudski godci 3 x 2, zakonca Franci in Anica Letonja, ter brata Aljaž in Jure Kores.

Po prireditvi smo v Avli Fredija Neuvirta, kjer je bila na ogled tudi likovna razstava članov likovne skupine našega društva, pripravili  skupno družabno srečanje vseh obiskovalcev  prireditve, našimi sedanjimi in bivšimi  člani društva.

 

                                                                      Zapisal: Miroslav Breznik, predsednik


docxGovor predsednika ob 60. letnici KD Ivan Cankar.docx

prejemniki priznanj_z_zahvalo