ZAČETEK OKTOBRA V ZNAMENJU HABITATA, VARSTVA ŽIVALI IN GEOPESTROSTI

Zavedajmo se pomena sožitja v nekem prostoru

Aktivnosti, povezane z okoljsko tematiko v oktobru, se je pričel Svetovnim dnevom habitata, ki ga obeležujemo prvi ponedeljek v oktobru. Dan habitata je posvečen razvoju mest in naselij, izboljševanju življenjskih pogojev v njih ter prizadevanjem za zagotovitev osnovne pravice ljudi do primernega bivališča. Letošnji slogan se imenuje »Pazi na vrzel. Ne pusti nikogar in nobenega mesta za seboj.« (Mind the Gap. Leave No One and Place Behind - https://www.un.org/en/observances/habitat-day.

V Sloveniji je letos temu posvečen kar cel oktober v okviru prireditev »Mesec prostora 2022«, v okviru katerih bodo približane aktualne teme prostorskega in urbanega razvoja, prostorskega načrtovanja, arhitekture, trajnostne gradnje ter stanovanjske politike. Več informacij na Kje bi pa ti živel? Mesec prostora 2022 | GOV.SI

4. oktober je eden najpomembnejših okoljskih dni v oktobru, to je Svetovni dan varstva živali, ki ga obeležujemo že od leta 1931. Prav je, da ob tem dnevu opozorimo, da na zemlji nismo sami in da se je potrebno zavzemati za ohranjanje živali ter njihovega prostora.

Evropska unija je na področju varstva in etike ravnanja z živalmi v mnogočem vodilna. Tudi v Sloveniji smo v našo zakonodajo zapisali, da so živali čuteča bitja in lani sprejeli tudi novelo Zakona o zaščiti in odnosa ljudi do živali.

V Sloveniji živi okoli 22.000 živalskih vrst, zavarovanih pa jih je več kot 800. V naravovarstveno omrežje Natura 2000 v Sloveniji je vključenih 205 živalskih vrst, kjer prevladujejo s 119 vrstami ptice. Slovenija velja za državo, ki je med naravno najbogatejšimi v Evropski uniji in svetu, saj na našem ozemlju živi več kot 1 % vseh znanih živečih vrst bitij na Zemlji in več kot 2 % kopenskih.

Človek ogroža živali najbolj s svojimi posegi (izguba prostora, hrane, vode), intenzifikacijo kmetijstva (izguba prostora, hrane in vode), opuščanjem rabe (izguba prostora), vnosom tujerodnih vrst (izguba prostora, hrane in vode), onesnaževanjem in pretirano rabo naravnih virov.

Zavod RS za varstvo narave ob tem dnevu nagovarja vse, da se zavzamejo za ohranjanje živali in poudarja, da lahko prav vsak posameznik prispeva k prijaznejšemu okolju za živali (https://zrsvn-varstvonarave.si/4-oktober-svetovni-dan-varstva-zivali/).

Prvi vikend v oktobru je posebej posvečen tudi Evropskemu dnevu opazovanja ptic, ki ga obeležujemo od leta 1993 in poteka v času, ko milijoni ptic s severnih krajev zapuščajo svoja gnezdišča in se pomikajo v toplejše, s hrano bogate kraje.

Sledi 6. oktober, ko obeležujemo prvi Mednarodni dan geopestrosti, katerega poslanstvo je ozaveščanje družbe o pomenu pestrosti geoloških, geomorfoloških in hidroloških oblik in procesov, s tem pa tudi ohranjanju geološke, geomorfološke in hidrološke naravne dediščine. Več si lahko preberete na https://zrsvn-varstvonarave.si/mednarodni-dan-geopestorsti/.

Tudi na območju nekaterih občin v Podravju so že v preteklosti bila prepoznana območja s tovrstno naravno dediščino, ki so posebej zavarovana z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92). Nekaj pomembnejših: Krajinski park Drava, Krajinski park Kamenščak-Hrastovec, Krajinski park Rački ribniki – Požeg, naravni spomenik Drava – stara struga, Framski slap (Slap Sklace), izviri in ribniki v Miklavžu, naravni spomenik Pekrska gorca, Kamnica – Huzarski skok, Kamnica – vražje skale, Mariborski otok, Vešnerjeva jama na Slivniškem Pohorju, idr.

V mesecu septembru je Skupna služba varstva okolja v SOU Maribor, pozvala občine, k spodbuditvi svojih zavodov, društev ter ostalih zainteresiranih, da se s svojimi aktivnostmi pridružijo obeleženju okoljskih dni v mesecu oktobru.

Pripravila:

Andreja Kavaš
SOU Maribor, Skupna služba varstva okolja