ZA ORGANIZATORJE JAVNIH PRIREDITEV SE S 1.1.2023 UVAJAJO SPREMEMBE PRI PONUJANJU HRANE IN PIJAČE

Spremembe prinaša nova Uredba o zmanjševanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Naj spomnimo, da je z 29.10.2022 stopila v veljavo Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljevanju Uredba), ki med drugim predpisuje proizvajalčevo razširjeno odgovornost za naslednje izdelke:

 • Lončki za pijačo (vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški),
 • Posode za živila;
 • Zavitki in ovoji;
 • Lahke plastične nosilne vrečke;
 • Vsebniki za pijačo (do 3 litrov);
 • Baloni;
 • Vlažilni robčki;
 • Tobačni filtri s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki;
 • Ribolovno orodje.

1

 

 

Vir: https://www.embalazna-shema.si/novice/sprejeta-tudi-uredba-o-zmanjsevanju-vpliva-nekaterih-plasticnih-proizvodov-na-okolje

Uredba spodbuja prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem prispeva tudi k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Uredba prinaša mnoge novosti, cilje in ukrepe za različne deležnike. V nekaterih določbah, ki stopijo v veljavo s 1.1.2023, Uredba posebej nagovarja organizatorje javnih prireditev, ki bodo morali skladno z uredbo izvajati določene ukrepe.

Katere novosti prinaša Uredba za organizatorje javnih prireditev?

Za namene doseganja cilja zmanjševanja porabe zgoraj navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, če to dopuščajo okoliščine dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, morajo organizatorji javnih prireditev sprejeti ukrepe:

 • na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, se na mestu strežbe zagotovi uporaba alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda;
 • omogočati, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo;
 • ozaveščati o ukrepih iz 1. in 2. točke tega odstavka pred in med prireditvijo.

Ponudnik hrane in pijače mora zmanjšati ponudbo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih nadomeščati z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda, ali uporabo lastnega. Potrebno je obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov in ozaveščati o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo.

Nedvomno moramo družba kot celota stremeti k zmanjševanju kakršnihkoli odpadkov. Ker pa so eden izmed največjih okoljskih problemov ravno plastični odpadki, se je potrebno tega problema lotiti celostno, na vseh področjih in z vključitvijo vseh deležnikov. Tudi pri organiziranju javnih prireditev smo v zadnjih letih priča mnogim primerom dobre prakse trajnostnega razmišljanja. Vendar so potrebni dodatni koraki v tej smeri tako, da bodo plastični lončki, pribor, krožniki le še preteklost.

V novo leto vstopimo s še bolj trajnostnimi, okolju prijaznimi pristopi.

Vsebino Uredbe si lahko preberete tukaj. (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8415)


Pripravila:
Andreja Kavaš
Strokovna sodelavka SSVO
Skupna občinska uprava Maribor