SVETLOBNO OSNAŽEVANJE JE OKOLJSKI PROBLEM, KI VPLIVA NA ŽIVLJENJE LJUDI IN ŽIVALI

Pridružite se akciji URA ZA ZEMLJO in ugasnite luči, v soboto 25. marca!

Ura za Zemljo je največji svetovni okoljski dogodek Svetovne organizacije za zaščito narave -  World Wide Fund (WWF). Organizacija vabi posameznike, podjetja, vlade in skupnosti, da za eno uro ugasnejo luči in razmislijo o ukrepih potrebnih za preprečevanje podnebnih sprememb. Letos bomo luči za naš planet ugasnili v soboto 25. marca od 20:30 do 21:30

2

 

 

 

 

Ura za Zemljo se je začela v Avstraliji že leta 2007, s ciljem ozaveščati o podnebnih spremembah. Takrat je več kot 2,2 milijona ljudi in več kot 2.000 podjetij v Avstraliji izklopilo stikala in ugasnilo luči. Že naslednje leto je bila pobuda izvedena v več državah, leta 2010 pa se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot največje prostovoljno okoljevarstveno gibanje. V podporo akciji luči ugašajo tudi na več kot sto znamenitostih po vsem svetu. Med njimi so Eifflov stolp v Parizu, stolp Skytree v Tokiu, Brandenburška vrata v Berlinu, rimski Kolosej in stolpa dvojčka Petronas v Kuala Lumpurju.

Tudi WWF v Sloveniji vabi vsa mesta, da se vključijo v akcijo. Poudarjajo: »Zaradi podnebne krize in onesnaženja s plastiko je izguba biotske raznovrstnosti resna grožnja ohranitvi našega planeta in tega se moramo zavedati vsi. Dejstvo, da so se populacije prostoživečih vrst od leta 1970 zmanjšale za 69% nas opozarja, kakšen je obseg našega vpliva na planet. Spremeniti moramo svoje navade in veliko več razmišljati o ohranjanju narave.«

Tako je vpliv gibanja že zdavnaj presegel le ugašanje luči za eno uro. Zato

vabimo vse, da se pridružite akciji URA ZA ZEMLJO v soboto, 25. 3. 2023 in

da med 20:30 in 21:30 UGASNETE VSE LUČI.

Prav tako pozivamo, da se v soboto ob mraku SPLOH NE PRIŽIGA ZUNANJA RAZSVETLJAVA, kjer to ni nujno potrebno.

3

 

 

 

 

Svetlobno onesnaževanje ima vrsto negativnih posledic

Poleg tega, da želimo ponovno opozoriti na podnebne spremembe in spodbuditi širšo javnost na ugašanje notranjih luči (predvsem iz vidika varčevanja z energijo), je velik okoljski problem tudi zunanje osvetljevanje.

Svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe iz umetnih virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja in negativno vpliva na procese v naravi, dolgoročno škoduje zdravju, in onemogoča astronomska opazovanja.

Nočno svetlobno onesnaženje najbolj vpliva na biosfero, moti selitve ptic, ogroža kolonije netopirjev ter ogroža številne vrste žuželk, med drugim tudi za človeka tako pomembne opraševalce.

Ena izmed pogosto nezavednih posledic svetlobnega onesnaževanje je tudi negativni vpliv na zdravje ljudi, predvsem tvorjenje melatonina v nočnem času. Raziskave, ki so jih v zadnjem času izvajali predvsem na zahodu, so pokazale pomembno povezavo med svetlobnim onesnaženjem, motenim človekovim bioritmom in povečanim številom bolnikov, ki so oboleli za nekaterimi vrstami raka, predvsem dojk in debelega črevesja. Zdravniki opozarjajo, da je delež obolelih večji pri ljudeh, ki so bili neposredno izpostavljeni umetni svetlobi neustreznih svetilk v nočnem času.

V zadnjem času se je med ljudmi zelo razširilo osvetljevanje različnih objektov čez noč, ki pa je zgolj dekorativne narave in nima povoda v zagotavljanju varnosti (osvetljujejo se fasade stanovanjskih objektov, garaž, vrtnih utic, ipd.). Prepričani smo, da lahko ljudje z drugačnim, bolj trajnostnim ravnanjem, veliko pripomorejo k zmanjšanju tovrstnega onesnaževanja. Prav tako je v prihodnje potrebno v celotni skupnosti (torej tudi v javnem sektorju) razmisliti, ali je nujno potrebno celo noč osvetljevati številne javne objekte in drugo infrastrukturo, seveda tam, kjer niso podani drugi pomembni razlogi za osvetlitev.

Vabimo vse, da se pridružite akciji in morda bo noč spet tako temna, kot nekoč.

Akcijo podpira tudi Elektro Maribor d.d., ki se pridružuje cilju varčevanja z energijo, zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja ter ozaveščanju o podnebnih spremembah.

Pripravila:

Saša Bricman Rantuša
Skupna služba varstva okolja
Skupna občinska uprava Maribor