VABILO NA 1. JAVNO RAZPRAVO – PREDSTAVITEV PREDLOGA VIZIJE IN CILJEV OCPS OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Spoštovane občanke in občani!

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah nadaljuje s pripravo Občinske celostno prometne strategije (OCPS), katere namen je izboljšati kakovost bivanja v celotni občini, tako za sedanje kot prihodnje generacije.

V okviru izdelave OCPS vas vabimo na javno razpravo, kjer bomo preverili in obravnavali predlog vizije in ciljev Strategije. Namen vizije je usmeriti prihodnje delovanje občine na področju prometa, cilji pa podpirajo vizijo z opredelitvijo naših ambicij.

Predlog vizije:

»Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah je zavezana k varnosti, enakopravni mobilnosti in zdravemu življenjskemu slogu za vse generacije. Z dostopnim prometnim sistemom spodbujamo vključenost in aktivno življenje prebivalcev ter stremimo k izboljšanju kakovosti življenja.«

Prioritetni cilji:

1. Vsem dostopen prometni sistem, ki omogoča socialno vključenost.

2. Bolj zdravi in bolj aktivni prebivalci.

3. Izboljšana kakovost življenja v privlačni, zeleni in povezani skupnosti.

4. Izboljšati subjektivno (čustveno) varnost v prostoru.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite javne razprave

Predstavitev predloga vizije in ciljev - »V KAKŠNI OBČINI ŽELIMO ŽIVETI?«,

ki bo potekala v četrtek, 11. julija 2024, od 11:00 do 12:00

in delite svoje predloge, pripombe in mnenja, ki bodo pripomogla k oblikovanju

Strategije in s tem k oblikovanju prometnega sistema v občini v prihodnje.

 

Udeležba na javni razpravi je možna osebno v prostorih Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah ali preko spletne povezave, na katero se lahko ob predvideni uri prijavite in tako sodelujete na daljavo:

Javna razprava Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | Microsoft Teams | Kratko srečanje-pridružitev

Z vašim sodelovanjem boste pripomogli k oblikovanju skupnih ciljev trajnostnega razvoja in izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.

Veselimo se vaše prisotnosti in konstruktivnega sodelovanja.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

 

no imagethumb_seu.jpgfeelslorsmope