ŠTIPENDIJI ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA IN MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA NA ALMA MATER EUROPEA ZA LETO 2022

Anton Trstenjak                  1

USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA (UAT) in ALMA MATER EUROPAEA (ECM)
RAZPISUJETA
ŠTIPENDIJI ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA IN MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA
NA ALMA MATER EUROPAEA ZA LETO 2022. 

                Štipendiji se razpisujeta na podlagi 28. člena statuta UAT in sklepa uprave z dne 24. 05. 2022 ter pogodbe o donaciji sredstev, ki jih donira ECM.

RAZPISNI POGOJI

 1. Štipendiji sta namenjeni za sofinanciranje magistrskega (2. bolonjska stopnja) ali doktorskega študija (3. bolonjska stopnja) na ALMA MATER EUROPAEA (ECM), dve štipendiji, v višini vsaka po 2.000€.

 2. Za sofinanciranje študija na ECM se lahko prijavijo vse fizične osebe iz lokalnih skupnosti s področja Slovenskih goric, Prlekije in Haloz (območje nekdanjih upravnih enot Ptuj, Lenart, Gornja Radgona, Ljutomer in Ormož). Kandidati so lahko tudi iz drugih krajev, če osnovni cilj študija opazno prispeva k razvoju zgoraj omenjenega področja.

 3. Prijava za razpis mora vsebovati:

  • prošnjo,
  • kratek življenjepis (CV),
  • program študija (ena od študijskih smeri na ECM v Sloveniji),
  • obrazložitev koristnosti študija za razvoj Slovenskih goric, Prlekije in Haloz,
  • priporočila in mnenja referenčnih strokovnjakov in organizacij,
  • potrdilo o vpisu.

 4. Izključno bodo finančno pomoč dobili kandidati oz. izvajalci projektov, ki imajo dejansko aplikativno koristnost za razvoj Slovenskih goric, Prlekije in Haloz. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli kandidati iz lokanih skupnosti, ki so poravnale članarino za tekoče leto.

  Opozorilo: Vsa priložena dokumentacija naj bo predstavljena jasno, kratko in pregledno ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju štipendij in podpori projektom ter drugih oblik denarne pomoči Ustanove dr. Antona Trstenjaka.

 5. Prijavo na razpis s prilogami oddajte izključno po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (obvezno zahtevajte potrdilo o branju e-pošte!).

 6. Rok za prijavo je najkasneje do 10.11.2022 (rezultati bodo znani okvirno 30 dni po zaključku).

 7. S kandidati, ki bodo izbrani na razpisu, bo podpisana pogodba o štipendiranju in pogojih porabe sredstev za leto 2022.

  Vabimo vas k prijavi na e-novice o razpisih in drugih dejavnostih UAT preko www.trstenjak.net!

  Direktor ECM:                        Izvršni direktor UAT:             Predsednik uprave UAT:
  Prof. dr. Jurij Toplak l.r.         Mag. Samo Lubej l.r.             Viš. pred. Dušan Gerlovič, spec., prof. l.r.

                                                                                                                  

docxRazpis za štipendije z ECM.docx
pdfRazpis za štipendije z ECM.pdf