PREDLOG ODLOKA O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – VABILO K SODELOVANJU

Z namenom javne objave ter posvetovanja z javnostjo, vas vabimo k oddaji pripomb in predlogov na predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.

Na podlagi 7. čl. Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22) in 73.a čl. Poslovnika Občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/08 – uradno prečiščeno besedilo) daje Občina Sv. Jurij v Slov. goricah zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov, na vpogled občanom, njihovim organizacijam, strokovni in splošni javnosti, predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.

Morebitne pripombe, komentarje, mnenja in predloge pošljite v roku 30 dni od objave, (do 03.04.2023) na spletni strani občine na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na Občna Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Predlog predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Sv. Jurij v Slov. goricah ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogu predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (6. točka 7. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja).

Razlogi za sprejem predpisa:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah še nima sprejetega pravnega akta, ki bi urejal področje javnega reda in miru. Na podlagi sprejetega Statutarnega sklepa (Medobčinski uradni vestnik, št. 30/06) je veljavi odlok iz prejšnje skupne občine Lenart, iz leta 1985, ki je že zastarel in neprimeren za primere, s katerimi se danes srečujemo na terenu. Na območju občine je zaznati porast sprehajalcev psov, zaradi česar nastaja tudi potreba po ureditvi obveznostih lastnikov oz. skrbnikov psov v povezavi s pasjimi iztrebki in nameščenosti košev za te namene.

Predlog odloka predpisuje ukrepe za varstvo javnega reda in miru, varovanje ljudi in premoženja, varovanje zdravja, okolja ter čistoče in zunanjega videza naselij, obveznosti skrbnikov psov in konjev na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Predlog odloka v končnih členih predpisuje tudi nadzor, ki ga bosta opravljala medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave Maribor in opredelitev glob.

S predlogom odloka določamo ukrepe, ki zakonsko oz. podzakonsko niso normirani (npr. v Zakonu o varstvu javnega reda in miru, v Zakonu o zaščiti živali ali na drug način opredeljenih v dosedaj sprejetih občinskih aktih: Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, Odlok o občinskih cestah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah idr.).

Priloga:
docxPredlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah - dvb.docx