POSLOVIL SE JE JOŽE ŠKRLEC

V 81. letu starosti je umrl Jože Škrlec iz  Zg. Partinja, ki je bil v obdobju 1990 - 1994 predsednik Skupščine Občine Lenart, prvi župan tedanje občine v samostojni Sloveniji.

20210212 162736
 
Na svoji poklicni poti je delal tudi kot tajnik Krajevne skupnosti Jurovski Dol, kasneje je opravljal tudi funkcijo predsednika Sveta KS Jurovski Dol.

Konec 80- ih let preteklega stoletja se je vključil  v gibanje slovenske pomladi, saj je bil soustanovitelj občinskega  odbora Slovenske kmečke zveze, ki se je kasneje preimenovala v Slovensko ljudsko stranko.  Na prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji je bil kot delegat izvoljen v Skupščino Občine Lenart. V času od 1990 do 1994 je opravljal funkcijo predsednika Skupščine Občine Lenart. Kot nekdanji tajnik krajevne skupnosti je poznal potrebe podeželja in ljudi.  Svoje delo je usmeril v razvoj podeželskih krajev. V obdobju, ko je Jože Škrlec vodil Občino Lenart, ki je takrat obsegala območje današnje Upravne enote Lenart, je bilo asfaltiranih več kot 120 km cest, zgrajeni sta bili športni dvorani v Lenartu in v Sv. Trojici, razmahnila se je gradnja javnih vodovodnih omrežij.

Skozi leta svojega udejstvovanja je dobro spoznal delovanje lokalne samouprave in bil velik pobudnik ustanovitve samostojne občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2006. Po ustanovitvi le –te v je bil v mandatnem obdobju 2007 – 2010, imenovan za člana Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, nakar se je umaknil iz lokalne politike. Svoj čas je v nadaljevanju namenil čebelarjenju, bil je predsednik Čebelarskega društva Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Jože Škrlec je  bil   dolga leta dejaven na številnih področjih, bil je kmet, 50 let je bil  član  Prostovoljnega gasilskega društva  Sv. Jurij v Slovenskih goricah,  9 let tudi predsednik, za delo na področju gasilstva je prejel številna odlikovanja. 
Jože Škrlec je delovanje občinske uprave približal ljudem, spominjali  se ga bomo kot človeka, ki je s svojim delom pustil sledi na razvoju tako prej skupne občine Lenart kot tudi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Vsem domačim in sorodnikom izrekamo iskreno sožalje.
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah