POPIS STANJA NA GOSPODARSKIH OBJEKTIH, MEHANIZACIJI IN ZEMLJIŠČIH - POPLAVE 2023

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenjie s pomočjo kmetijske vsetovalne služba pripravlja popis škod na gospodarskih objektih, mehanizaciji in zemljiščih po naravnih ujmah v letu 2023, zato pozivamo kmetovalce, da prijavite škode na objektih, mehanizaciji, zemljiščih (plazovi, naplavine, odnašanje rodovitne plasti). Prijavo lahko opravite sami na spletni povezavi intraneta KGZS (potrebna registracija): https://www.kgzs.si/kgzs-intranet/login, ali pri svojem kmetijskem svetovalcu oz. svetovalki.

Obrazec, je pripravljen popisu in evidentiranju stanja glede nastanka škod na gospodarskih objektih, mehanizaciji in zemljiščih - poplave 2023.  Prosimo vse, ki so vas prizadele poplave, in so vam poškodovale gospodarska poslopja, opremo, kmetijsko mehanizacijo ter kmetijska zemljišča, da prijavite podatke, s pomočjo katerih bomo evidentirali posledice poplav v kmetijstvu. Dodatno pojasnjujemo, da to ni popis vrednosti škode, pač pa pridobitvev informacij za morebitno ukrepanje. Natančen popis škod bo sledil kasneje skladno z zakonodajo. 

Kmetijska svetovalna služba lenart