PODPIS KONCESIJSKE POGODBE

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah je s podjetjem POMGRAD – CP d.d. podpisala KONCESIJSKO POGODBO za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
 
Koncesionar je bil izbran na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega letnega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini.
Koncesijska pogodba je sklenjena za obdobje 15 let.
 
DSCN9951DSCN9953DSCN9959