Oddaja javnega naročila "IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK 2023 - 2024

Javno naročilo male vrednosti, ki je objavljeno na Portalu za javna naročila pod številko objave:
JN003651/2023-W01 z dne 09.06.2023.

Razpisna dokumentacija:
docxRazpisna dokumentacija.docx