Oddaja javnega naročila "REKONSTRUKCIJA JP 703 370 IN JP 703 413"

Javno naročilo po postopku male vrednosti, ki je objavljeno na Portalu za javna naročila pod številko objave JN000504/2021-W01 z dne 01.02.2021.

docxRAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx
xlsxPopis del - zazidava za šolo JP 703 370.xlsx
xlsxPopis del - sončna soseska JP 703 413.xlsx