OBVEŠČANJE OB POPLAVAH

V nujnih primerih ob poplavah lahko pokličite na intervencijsko številko 041 327 011 (Samo Kristl).