NAUČIMO SE LOČEVATI ODPADKE

2

Ste se kdaj spraševali koliko različnih vrst odpadkov obstaja?

Ali veste v katero posodo je potrebno odložiti plutovinasti zamašek, čajno filter vrečko ali ponošena oblačila?

Ali veste, da mora izvajalec zbiranja odpadkov vso zbrano mešano embalažo brezplačno predati t.i. Družbi za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) - to je podjetju, ki v imenu proizvajalcev, ki dajejo embalažo na trg, poskrbi za nadaljnje ravnanje s to embalažo?

Ali veste za katere druge vrste odpadkov še velja t.i. načelo proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO)?

Ali veste kako se izračuna strošek, ki ga mesečno plačate za ravnanje s komunalnimi odpadki in katere storitve so zajete v tem strošku?

Če ste imeli vsaj pri enem vprašanju težave z odgovorom vas vabimo, da prelistate našo brošuro: Pravilno ravnanje s komunalnimi odpadki – Informacije in navodila. V njej ne boste našli le odgovorov na ta vprašanja ampak odgovore na večino vprašanj, ki se nanašajo na komunalne odpadke, njihovo pravilno ločeno zbiranje, izvajanje javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki ali obračun storitev, dodali pa smo tudi nekaj zanimivih dejstev o odpadkih, ki jih verjetno niste vedeli ter razbili nekaj zakoreninjenih mitov o ravnanju z odpadki.

Brošuro si lahko prenesete z naše spletne strani: www.saubermacher.si/prenosi

ali enostavno skenirate tole QR kodo: 
1