NA JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV FINANČNIH NAGRAD DIJAKOM IN ŠTUDENTOM V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 BILO USPEŠNIH 12 OBČANK IN OBČANOV

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v mesecu avgustu objavila Javni razpis za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom za šolsko/študijsko leto 2019/2020. Javni razpis je bil objavljen na spletni strani in oglasni deski občine, pa tudi na facebook strani občine, za katero ocenjujemo, da je spremljana s strani mlajše populacije. Obvestilo o objavljenem javnem razpisu je bilo mogoče zaslediti tudi v Ovtarjevih novicah. 
 
Razpis je bil odprt do 16.10.2020 do 12. ure, ko je na občino prispelo dvanajst vlog dijakov oz. študentov. Vloge je pregledal in točkoval Odbor za družbene dejavnosti Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Vsi prijavljeni dijaki in študenti so ustrezali razpisnim pogojem, zato so prejeli odločbe o dodelitvi finančne nagrade. Med letošnjimi uspešnimi dijaki oz. študenti so tako bili:
 
Nika Gamser iz Zg. Gasteraja, dijakinja I. Gimnazije Maribor, in sicer za izkazano umetniško nadarjenost. Nika je pesnica, avtorica večih pesmi, za katere je prejela 1. nagrado za literaturo na Prešernovem natečaju I. Gimnazije Maribor.
 
Finančne nagrade je prejelo tudi precejšnje število dijakov, ki so uspešno opravili poklicno maturo in nekateri dosegli naziv zlatega maturanta oz. zlate maturantke. Med slednjimi so bili 
 
Filip Senekovič iz Zg. Partinja, ki je opravil poklicno maturo, na kateri je dosegel splošni uspeh 22 točk in s tem prejel naziv zlati maturant in Maja Kukovec iz Zg. Partinja za uspešno opravljeno poklicno maturo, kjer je prav tako dosegla splošni uspeh 22 točk in prejela naziv zlate maturantke. Poklicno maturo so prav tako odlično opravili in dosegli zadostno število točk za kandidiranje na javnem razpisu (to je vsaj 19 točk) še Sergej Črnčec iz Zgornjega Partinja, Nuša Najdenik iz Zg. Partinja, Vesna Ornik iz Jurovskega Dola in Patricija Kotar iz Žitenc. 
 
Mateja Kocbek iz Jurovskega Dola je prejela finančno nagrado za uspešno opravljeno diplomo po študijskem programu prve stopnje na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in pridobljen strokovni naslov profesorica razrednega pouka. Povprečna ocena diplomantke v vseh letnikih študija je bila 9,27. Za opravljen magisterij po študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru je prejel finančno nagrado tudi Matevž Roškarič iz Jurovskega Dola. Z magisterijem je pridobil strokovni naslov magister kemije, njegova povprečna ocena v vseh letnikih študija z zaključnim delom pa je bila 9,33. 
 
Tilen Majer, dijak II. Gimnazije Maribor iz Žitenc je bil finančno nagrajen za prejeto zlato priznanje za uspeh na državnem tekmovanju v znanju nemškega jezika in za zlato priznanje za dosežek na državnem tekmovanju iz slovenščine. Živa Waldhűtter iz Sp. Gasteraja, študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je prejela finančno nagrado za doseženo povprečno oceno 9,55 v prvem letniku študija psihologije in pridobljenim potrdilom o uvrstitvi med najboljših 5% študentov v generaciji ter udejstvovanjem na kulturnem področju. Elias Pascal Bračko, dijak II. Gimnazije Maribor iz Zg. Partinja je prejemnik zlatega priznanja na državnem tekmovanju v znanju nemškega jezika, zaradi česar je izpolnjeval merila in pogoje javnega razpisa in prejel finančno nagrado. 
 
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer župan Peter Škrlec za vse omenjene dijake in študente ni pripravil sprejema, kot je to bilo v navadi v preteklosti. Vsi omenjeni bodo v naslednjih dneh prejeli še knjižno nagrado. 
 
Vsem navedenim iskreno čestitamo za dosežen uspeh in želimo veliko uspehov in zagnanosti tudi v bodoče.