IZVAJANJE POSVETOVALNIC PATRONAŽNIH MEDICINSKIH SESTER V LOKALNI SKUPNOSTI

Patronažne medicinske sestre Zdravstvenega doma Lenart bodo januarja 2019 pričele z izvajanjem posvetovalnic v lokalnih skupnostih v UE Lenart. Po vnaprej določenem razporedu bodo na voljo ljudem, ki bi potrebovali kakršen koli nasvet glede preventive, meritev krvnega tlaku, krvnega sladkorja, svetovanje mladim staršem, razjasnitev morebitnih drugih težav, ki so v domeni diplomirane medicinske sestre. Vse to bodo izvajale enkrat mesečno po dve uri. S tem bomo pristopili k ranljivejšim in bolj oddaljenim skupinam ljudi.
 
Razpored terminov in lokacija za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah za začetne mesece leta 2019.

Lokacija: sejna soba Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Patronažna medicinska sestra: Cvetka Klingsbichl, dipl.m.s.
Termini:
- 15.01.2019 od 9.00 do 11.00
- 19.02.2019 od 9.00 do 11.00
- 19.03.2019 od 9.00 do 11.00
 
Vodja CKZ ZD Lenart
Klavdija Dvoršak, dipl.m.s.