IZBIRAJMO VARČNE POTI

V času Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka med 16. in 22. septembrom 2023, usmerjamo pozornost k prizadevanju za zmanjšanje avtomobilskega prometa in spodbujanju k uporabi trajnostne mobilnosti.

Pobuda Evropskega tedna mobilnosti (ETM) si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza. Letošnje leto bo ETM potekal pod sloganom »Varčne poti«. Slovenska gospodinjstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja. Čeprav je ugotovitev skrb vzbujajoča, pa še zdaleč ne vključuje vseh stroškov motoriziranega prometa – na primer od stroška gradnje prostorsko potratne infrastrukture do stroškov nesreč, onesnaževanja in podnebnih sprememb. Zaradi vseh teh razlogov ETM letos v ospredje postavlja odločitev za racionalnejše načine potovanj. Izberimo torej varčnejše poti in se pogovarjajmo o tem, kakšna bi bila naša družba, če bi večino poti opravili z javnim prevozom ali se odločili za eno od oblik aktivne mobilnosti.

1

(vir: tedenmobilnosti.si)

Slovenjegoriške občine bo kmalu povezalo 60 kilometrov novih kolesark
Kolesarjenje je pomemben in vedno bolj priljubljen način trajnostnega prevoza, zato je še kako dobrodošlih 60 kilometrov novih kolesarskih stez, ki bodo potekale po Slovenskih goricah. V projekt so vključene občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave Maribor (Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj). Kolesarke, katerih gradnjo koordinira Razvojna agencija Slovenske gorice, bodo zaključene še letos.

2jpg 

(vir: maribor24.si)

Tudi nekatere občine ustanoviteljice Skupne službe varstva okolja s pestrim programom promovirajo mobilnost
ETM se je s svojim programom letos pridružilo več kot 90 občin, med drugimi tudi nekatere ustanoviteljice Skupne občinske uprave Maribor. V Mestni občini Maribor se ponovno odpira SmartStreet Smetanova, v Rušah bodo med drugim preizkusili kako se obnese skupno kolesarjenje na delo, v Miklavžu na Dravskem polju bodo največ pozornosti namenili hoji in kolesarjenju, pester program pa pripravljajo tudi v občini Hoče – Slivnica. Vabimo vas, da si na spletnih straneh občin ogledate podrobne programe in se dogodkov tudi udeležite – seveda na trajnostni način.

3jpg 

Lanskoletno kolesarjenje v Miklavžu na Dravskem polju (vir: tedenmobilnosti.si)

Tudi veliko drugih občin v Podravski regiji izvaja projekte na področju trajnostne mobilnosti, načrtujejo se posodobitve kolesarske infrastrukture, izvajajo se ukrepi za varnost vseh udeležencev v prometu in podobno. Želja je, da se prihodnje leto še več občin uradno priključi pobudi Evropskega tedna mobilnosti.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
Skupna služba varstva okolja
Nina Gornik Mulec