5. junij, Svetovni dan okolja

Tema letošnjega dneva je "obnova zemljišč, zaustavitev širjenja puščav in krepitev odpornosti na sušo", kot jo je v poslanici sporočil generalni sekretar OZN.

Svetovni dan okolja je največji mednarodni praznik, posvečen okolju, ki ga je Generalna skupščina OZN določila že davnega leta 1973. Je globalna platforma, ki vsako leto znova ozavešča javnost o okolju. Letos je v središče tega dneva postavljena zemlja in njena raba na našem planetu.

Človeštvo je odvisno od zemlje, pa vendar smo dnevno priča dogodkom, ki kažejo na nezadostno zavedanje tega pomena: prisotno je onesnaževanje okolja, neustrezno se izrabljajo naravni viri, uničuje se biotska raznovrstnost, krčijo se gozdovi, živalske vrste izumirajo, zemlja se izčrpava, ipd. Posledice se dotikajo celotne družbe. V državah, kjer je že bila prisotna revščina, se le-ta poglablja, globalne podnebne spremembe pa samo še povečujejo kaos na planetu.

Ob tej priložnosti so v okviru OZN izpostavili pomen ukrepov tudi iz finančnega vidika:

»Neukrepanje je predrago. Tudi ukrepi v ekosisteme imajo ekonomski smisel. Vsak ameriški dolar, vložen v obnovo ekosistemov, ustvari do trideset dolarjev gospodarskih koristi. Smo generacija obnove

Zagotovo je želja vseh, da bi politični, finančni in kadrovski resursi bili povsod usmerjeni v prioritetno izvajanje tistih ukrepov, ki bodo zagotavljali varen in kakovosten skupni življenjski prostor.

Borimo se s poplavami, ali se znamo tudi s sušo?

Največji kaos na planetu zagotovo povzročajo ekstremni vremenski pojavi. In ko se na našem območju vse od lanskega leta soočamo s preobilnimi padavinami, smo z mislimi že v poletnih mesecih, ko nam meteorologi »obljubljajo« vročino in sušo. Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2023 je v Sloveniji večina vode za namakanje v času suše bila pridobljena iz površinskih vodnih virov (88%). Namakanih je bilo 4.058 ha zemljišč, v primerjavi z letom poprej za 18 % manj. Kar 2/3 od teh zemljišč so bile njive in vrtovi. Za namakanje se je v letu 2023 porabilo 4,7 milijona m3 vode, kar je za 37% več kot leto poprej. Več statističnih podatkov je na voljo tukaj.

Suša v Podravju avgust 2022

Slika: suša v Podravju, avgust 2022 (vir: KGZ Ptuj)

Situacija zagotovo predstavlja izziv v duhu krožnega ravnanja z vodo: kako preobilno padavinsko vodo shraniti in porabiti v času suše, morda se lahko uporabi tudi prečiščena odpadna voda iz čistilnih naprav. Ko nastopi suša, je namreč že prepozno, zato je o ukrepih potrebno razmišljati že, ko je vode dovolj. Stroka je enotna - brez namakalnih sistemov v kmetijstvu verjetno ne bo šlo več. Vendar v realnosti ti projekti potekajo zelo počasi, prav tako jih je potrebno kombinirati s tehnološkimi ukrepi za zadrževanje vode v tleh.  Primer dobre prakse velja omeniti izgraditev namakalnega sistema v Selcah, kjer je Občini Lenart v Slovenskih goricah pred nekaj leti uspelo izboljšati pogoje pridelave na kar 8 kmetijskih gospodarstvih oz. skupno na območju velikosti 81,96 ha.

Slika zadrževalnik za namakalni sistem v Selcah

Slika: zadrževalnik vode v okviru namakalnega sistema v Selcah, v Občini Lenart v Slovenskih goricah (vir: Komunala SG Lenart)

V Sloveniji v letu 2024 na voljo 5 mio sredstev za namakalne sisteme

Za učinkovitejšo blaženje podnebnih sprememb v povezavi s sušo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS letos pripravilo javnih razpis, preko katerega želi pomagati pridelovalcem slovenske hrane pri stabilni proizvodnji hrane. Gre za 1. javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Razpisanih je pet milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Vlogo na javni razpis je mogoče predložiti od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure.

Tudi na nas posameznikih je del odgovornosti in sicer, da ozavestimo pravilno ravnanje, ki ne bo v škodo okolju. Npr. proti suši se lahko trajnostno borimo doma z zbiranjem deževnice, ki jo koristno uporabimo za zalivanje, pranje avtomobilov, ipd. Udeležujmo se prireditev ali dogodkov z okoljsko vsebino in tudi na tak način v skupnosti pokažimo, da nam je mar za naš planet. Spremljajmo koristne usmeritve in priporočila, prenašajmo dobre prakse na najmlajše, prebirajmo javne objave lokalne skupnosti in podpornih strokovnih služb (Info okolje, Okoljska priporočila za občane).

Vsako trajnostno ravnanje posameznika je korak k ohranjanju zemlje in je zgled za celotno družbo.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR

Skupna služba varstva okolja

Cvetka Slana

Viri:

 

Nekaj zanimivih dogodkov v prihajajočih dneh:

Kdaj: sreda, 5. junija 2024, med 16.00 – 17.00 uro

Kje: na Mali tržnici v Mariboru (Dominkuševa ulica 5)

Kaj : Delavnica v okviru projekta UPORABNE STVARI NE SODIJO V SMETI, na kateri se boste naučili kako izdelati nakupovalno torbo iz naravnih in odpadnih materialov.

Organizator: Društvo Pupillam s partnerji

Dodatne informacije o dogodku najdete tukaj: Link do dogodka.

Delavnica ob svetovnem dnevu okolja Mala tržnica 5.6.2024
 

 

Kdaj : sreda, 5. junija 2024, med 10.00 in 18.00 uro

Kje: spletni dogodek (potrebna predhodna registracija za povezavo na spremljanje dogodka)

Kaj: Dogodek z naslovom »Zmanjšajmo odpadno hrano! Rešitve Evropskega potrošniškega foruma o odpadni hrani«

Organizator: Evropska komisija

Dodatne informacije o  dogodku najdete tukaj. Na navedeni spletni strani se je treba registrirati za prejem povezave za spremljanje dogodka preko spleta.

 

Kdaj: od petka 7. junija do nedelje 9. junija 2024, otvoritev v petek ob 9.30 uri

Kje: Vojašniški trg v Mariboru (tržnica)

Kaj: Medeni vikend v Mariboru

Organizator: Mestne nepremičnine Maribor, Mariborske tržnice

Dodatne informacije o dogodku najdete: Medeni vikend 2024-vabilo.pdfMedeni vikend 2024-program.pdf, Medeni vikend - Visit Maribor.