SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR

Županje in župani občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor, ki z namenom skupnega izvajanja nalog inšpekcijskega in redarskega nadzora, varstva okolja, notranje revizije, urejanja prostora, civilne zaščite ter požarnega varstva združuje 18 občin ustanoviteljic, so se v mesecu januarju sestali na rednem delovnem srečanju.

Gostiteljica tokratnega dogodka, katerega osrednja tema je bila predstavitev novega Zakona o cestah, je bila Občina Selnica ob Dravi.

IMG 1177