JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v k.o.Jurovski Dol

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, na podlagi 22. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1l, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015, v nadaljevanju ZSPDSLS), 35. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017, objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnin
v k.o. Jurovski Dol

1.    Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol,
tel. št. 02729 52 50,
e – naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


2.    Predmet prodaje in izhodiščna vrednost

2.1    Predmet prodaje:
A)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/11, k.o. Jurovski Dol, ID 6184849, v izmeri 1307 m2,
B)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/10, k.o. Jurovski Dol, ID 6184848, v izmeri 1408 m2,
C)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/9, k.o. Jurovski Dol, ID 6184851, v izmeri 1328 m2,
D)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/7, k.o. Jurovski Dol, ID 6184854, v izmeri 1173 m2,
E)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/6, k.o. Jurovski Dol, ID 6184853, v izmeri 1358 m2,
F)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/14, k.o. Jurovski Dol, ID 6593955, v izmeri 1119 m2.

pdfJavno_zbiranje_ponudb.pdf

pdfPrijavni_obrazec.pdf

docxPrijavni_obrazec.docx