NAMERA O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Zadeva: Namera o ustanovitvi stavbne pravice

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu s 4. odst. 56. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice za potrebe legalizacije klubskega objekta in izgradnje tribune, na nepremičnini parc. št. 484/5, k.o. Malna.

Neposredna pogodba o ustanovitvi stavbne pravice bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

 

Jurovski Dol, 18.11.2016
Zadeva: 672-1/2016-


                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                          Peter Škrlec
                                                                          Župan