Javno povabilo Delovni preizkus za mlade za leto 2015

Ste pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register RS, ki namerava zaposlil mlado brezposelno osebo, staro do vključno 29 oziroma pred dopolnjenim 30 letom starosti? Program Delovni preizkus za mlade vam omogoča, da mlado brezposelno osebo pred zaposlitvijo preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu. Udeleženi osebi morate v času preizkusa zagotoviti mentorja, program pa lahko traja od najmanj 100 ur do največ en mesec.
Delodajalcu se za izvedbo delovnega preizkusa priznajo ocenjeni stroški na udeleženca v višini 201,00 EUR, ki zajemajo strošek mentorja, zdravniškega pregleda in  nezgodnega zavarovanja. Javnim, državnim in nepridobitnim institucijam se kot opravičen strošek povrne strošek zdravniškega pregleda v dejanski višini. Vlogo oddate na območni službi zavoda, ki je pristojna glede na vaš sedež.  

Vabimo vas, da več o javnem povabilu Delovni preizkus  za mlade 2015 preberete na spletni povezavi http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1026
oziroma se oglasite osebno v Pisarni za delodajalce urada za delo Maribor, na naslovu Gregorčičeva 39, Maribor.


Pripravila: Renata Petek