Program SVIT

PROGRAM SVIT LAHKO REŠI NAŠE ŽIVLJENJE, ČE SE NANJ ODZOVEMO


Zakaj bi se vključili v Program Svit?
Preventivni programi, ki se izvajajo v Sloveniji, so priložnost, da naredimo nekaj dobrega za naše zdravje in počutje ter nenazadnje za izboljšanje kakovosti življenja. En izmed takih programov je državni presejalni Program SVIT, ki si prizadeva za odkrivanje raka debelega črevesa ali danke v tako zgodnji fazi, da z ustrezno odstranitvijo maligne tvorbe pride do popolne ozdravitve. Vsekakor pa s tem vplivamo na izboljšanje kvalitete življenja, ki je ključnega pomena zlasti v starejšem življenjskem obdobju. V primeru, da Program Svit doseže vsaj 70% odzivnost ciljnega prebivalstva, bi država dosegla zastavljen cilj – to je zmanjšanje obolevnosti in smrtnosti zaradi raka debelega črevesa in danke in opravičila finančni vložek. Tako bi za to boleznijo letno umrlo 200 ljudi manj, približno 300 ljudi manj pa bi letno zbolelo (spletni vir: Svit).
Program SVIT se je v dosedanji praksi (izvaja se od leta 2009) pokazal kot zelo učinkovit, predvsem zato, ker uporablja preprost, a zelo občutljiv test za odkrivanje krvavitve v blatu, ki je neopazna s prostim očesom. Slednje ne pomeni, da oseba ima raka, temveč je opozorilo, da je potreben temeljit pregled črevesa s kolonoskopijo . Šele ta pregled bo dokončno ugotovil pravo stanje in razloge za krvavitev, hkrati pa je možno ob takemu diagnostičnemu postopku v večini primerov tumor tudi odstraniti.
Novejše ankete udeležencev v Programu, ki so opravili kolonoskopijo, kažejo na zelo majhen delež oseb, ki o tej preiskavi govorijo kot o zelo neugodni ali nevzdržni. Večina je priznala, da so pričakovali veliko hujše bolečine, kot so jih bili deležni.

Komu je program SVIT namenjen in kako poteka?
Program SVIT je namenjen moškim in ženskam starim med 50 in 69 let z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem, ki ne kažejo nobenih bolezenskih znakov. Le-ti prejmejo vabilo v program po pošti na naslov stalnega bivališča. Dodatnih finančnih stroškov posameznik nima.
Ko posameznik prejme na dom vabilo, je zelo priporočljivo, da se nanj čim prej odzove (odgovori na vprašalnik!). Po vključitvi v program oseba prejme navodila in komplet za odvzem vzorca blata. Pri kakršnikoli nejasnosti se lahko obrne na osebnega zdravnika ali medicinsko sestro, ki bosta po potrebi lahko poslala patronažno sestro na dom.


Problemi pri izvajanju Programa SVIT – trenutno stanje
Predvsem zaradi strahu od različnih faz postopka v Programu, pa tudi zaradi vsesplošnega nezaupanja v zdravstveni sistem, je žal odzivnost ljudi v program kljub vsem ugodnostim ponekod prenizka.

Najnovejši podatki kažejo, da se je prvemu vabilu za vključitev v Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (Program Svit) v lanskem letu odzvalo 56,82% povabljenih v Podravju (spletni vir: CINDI Slovenija). Podravje skupaj s Pomurjem sodi med slabše odzivne regije v Sloveniji, zlasti nekateri njegovi deli.
V občini Sveti Jurij v Slov. goricah se je v letu 2013 odzvalo 43,86 % občanov s stalnim bivališčem. Na prvo vabilo za vključitev v Program SVIT se je odzvalo 41,96 % moških in 45,69 % žensk.

Dragi prebivalci, izkoristite izziv in se odzovite na vabilo za vključitev v program Svit. Poskusite dojeti vabilo kot priložnost in ne kot grožnjo. Človeško je, da nas je strah pred ugotovitvami preiskav, pa vendar vse strahove lahko odtehta misel na to, kaj bi se lahko zgodilo, če dejansko zbolimo in kako bi to vplivalo ne le na naše zdravje temveč tudi na kakovost našega življenja in življenja naše družine.

Več o Programu Svit na:
http://www.program-svit.si/


Pripravila:
Asist Olivera Stanojević Jerković, dr.med.spec.
Koordinatorica Programa SVIT v Podravju