PROJEKTI ŽUPNIJSKE KARITAS SV. JURIJ V SLOV. GORICAH V LETU 2019

Dober občutek, ki ga imamo, kadar storimo bližnjemu dobro delo, je pogosto večji od tistega, kar naredimo. Sami sebe nagrajujemo, če širokosrčno in popolnoma iz ljubezni podarjamo in si želimo deliti z bližnjim. Dobrih del ne delamo zato, da nam bodo povrnjena; podarjamo jih iz srca. Podarjamo, ker je to naravno in dobro. Nehali smo misliti na svoje lastne težave. Naših misli ne obvladujeta več samopomilovanje in samo osamitev. Podarjamo iz čistega veselja nad podarjanjem, in ne potrebujemo priznanja
(Bryan Robinson).
 
Člani župnijske Karitas Sv. Jurij, smo se trudili in s svojim prostovoljnim delom pomagali ljudem potrebnim pomoči tudi letos, v kolikor je bilo to v naši moči.
 
Izvedli smo dva večja projekta, kot že prejšnja leta, in sicer; srečelov ob farnem žegnanju in dobrodelni koncert v novembru.
 
Hvaležni smo vsem donatorjem, ki so s svojimi darovi ali delom pripomogli, da smo zbrali veliko število dobitkov za srečelov, hvala dekletom in fantom, ki so delili srečke in hvala vsem, ki ste darovali za srečke.

Prav tako gre zahvala vsem, ki ste  kakorkoli pripomogli  pri izvedbi koncerta in hvala za prostovoljne prispevke. Le s skupnimi močmi nam je lahko vse to uspelo.
Verjamem, da bomo še naprej dobro sodelovali in pomagali ljudem, ki so se znašli v stiski in potrebujejo našo pomoč.
 
Zahvala gre seveda, tudi vsem članom ŽK , ki se trudijo in pridno pomagajo pri izvedbi projektov.
 
Zapisala: Tanja Škrlec
 
SEZNAM IZVEDENIH PROJEKTOV V LETU 2019
 
JANUAR            Oddano poročilo o delu ŽK v letu 2018 na NK Maribor
07.03.2019       Sestanek - letna skupščina
04.03.2019       Sprejem, priprava in razvoz živil
01.04.2019       Sestanek
08.04.2019       Obisk in pogostitev naših občanov v Domu Sv. Lenarta
27.04.2019       Prirava in zbiranje dobitkov za srečelov (945)
28.04.2019       Izvedba srečelova
Slika21Slika22Slika23
28.04.2019       Finančna pomoč družini v stiski zaradi požara hiše
31.05.2019       Sprejem, priprava in razvoz živil - EU
Slika19Slika20
28.06.2019       Oddano naročilo za zvezke - 9x
18.07.2019       Donacija - neurje Ptujsko območje
18.07.2019       Donacija - Živa Karitas
AVGUST             Razvoz šolskih potrebščin - 8x
AVGUST             Finančna pomoč za izvedbo Oratorija
SEPTEMBER     Sestanek. organizacija dobrodelnega koncerta
OKTOBER          Sprejem, priprava in razvoz živil iz EU pomoči - 37x
NOVEMBER       Finančna pomoč za škofijsko srečanje birmancev - 50 otrok
11.11.2019       Sestanek
21.11.2019       Priprava dvorane za koncert
22.11.2019       Dobrodelni koncert
Slika3Slika4Slika5Slika6Slika7Slika8Slika9Slika10Slika11Slika12Slika13Slika14Slika15Slika16Slika17
23.11.2019       Nakup in dostava drv - Vajngerl Ana
Slika18
26.11.2019       Obisk in obdaritev odraslih s posebnimi potrebami - 7x
06.12.2019       Nakup in priprava daril za Miklavža
08.12.2019       Miklavževa obdaritev otrok - 150 kom
08.12.2019       Prodaja koledarjev