VOLILNI OBČNI ZBOR 2013

Podelitev znaka za zasluge Janezu OrnikuHitro je minilo od lanskega Občnega zbora. Spet je bila priložnost, da smo strnili dosežke, uspehe ali tudi kakšne neprijetne stvari, ki so se zgodile v letu 2012. In ne samo to. Bila je tudi priložnost, da na kratko pregledamo vse to tudi za minula štiri leta, saj se je iztekel štiriletni mandat sedanjim organom LD.

Pravijo, da¸je konec dela odvisen od tega, kako ga začneš. Že kar nekaj let ga v naši LD pričnemo z družabnim srečanjem treh LD z igranjem kart. Istočasno smo se pripravljali za kategorizacijo v Lenartu »včasih smo rekli Bazensko ocenjevanje trofej«. Naslednji dan, v nedeljo pa smo se udeležili bazenske razstave trofej v LD Voličini.

V tem času smo poskrbeli za založenost krmišč za malo divjad, če prav jih zelo rade obiskujejo tudi srne in vrane.

Občni zbor v letu 2012 smo imeli kot vedno prvo nedeljo v marcu. Zraven odličnih gostov se je tega Občnega zbora udeležil, žal zadnjič, danes že pokojni predsednik LZM Brane Kurnik. Slava njegovemu spominu.

Na tem Občnem zboru smo sprejeli plan dela za leto 2012, ki smo ga skoraj v celoti realizirali. Bili smo organizatorji čistilne akcije v sodelovanju z Občino Sv. Jurij v Slov. goricah, katera je tudi po oceni župana dobro uspela.

Sledili so Jurijevi dnevi in srečanje med gasilci PGD Sv. Jurij in LD. Sicer si želimo vsako leto poročati o rezultatu srečanja na našem občnem zboru, pa to običajno prepustimo, da se pohvalijo gasilci na svojem občnem zboru.

Imeli smo uspešen lovni turizem, čeprav moramo v prihodnje na osnovi izkušenj nekoliko spremeniti dosedanji razpored le tega.

V tem času je LD Sv. Jurij prevzela vodenje lovskega bazena Lenart za dve leti.

Sledilo je srečanje s kmetovalci naše občine, katero je vsako leto dobro obiskano. Zelo smo veseli, da imamo tako prijazne odnose z lastniki zemljišč, ki nam veliko krat z informacijami tudi pomagajo pri določenih ukrepih. Največja težava, ki se nanaša tudi na kmetovalce pa so naše izgube tako srnjadi, kakor male divjadi predvsem v cestnem prometu ter v košnji. Za srnjad v tem letu beležimo katastrofalne izgube. Tu je sedaj tudi naša priložnost, da pokažemo znanje in izkušnje ter s pravilnim pristopom omilimo to stanje.

Da nismo lovci in naš lovski dom namenjeni sami sebi, smo dokazali tudi tokrat, kjer v dogovoru z Občino Sv. Jurij v Slov. goricah v času obnove kulturnega doma v Jurovskem Dolu dajemo na razpolago lovski dom za vsa društva v kraju, da lahko nemoteno izvajajo svoje aktivnosti.

V jesenskem delu smo zraven tekočega odstrela srnjadi pričeli z izvajanjem lovov na malo divjad. Tu nismo tako kot nikoli pretiravali. Doma smo organizirali samo nekaj skupnih lovov, predvsem zaradi pregleda lovišča. Udeležili smo se tradicionalnega skupnega lova v LD Velka ter lova v pobrateni LD Predgrad. Vsi lovi so bili zelo dobro, strokovno in varno organizirani.

Občni zbor je bil priložnost, da pregledamo, ali je bilo delo v letu 2012 uspešno opravljeno, smo kaj pozabili ali pa opustili. Pri tem pa si moramo želeti, da bi v medsebojnem spoštovanju znali in hoteli vsak posameznik in vsi skupaj ohraniti v LD prijateljske odnose ter naj nam bo edina skrb za divjad v skladu z zakonom, ki nam ureja in nalaga izvrševanje nalog na osnovi letnih načrtov.

Tudi v lovstvu se pozna določena kriza in določene druge spremembe. Minili so časi, ko smo lahko kakšno stvar naredili malo po domače. Zavod za gozdove Slovenije, ki planira vse aktivnosti v lovišču po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo in okolje nam določi vse potrebne posege na divjadi po spolu in številu. Izvrševanje tega spremljajo inšpektorji dnevno na osnovi pregleda aplikacije lisjak. Odstopanje od določenih obveznosti inšpektorji sankcionirajo odgovorne in pravne osebe. Kot vidite ni lov več privilegij posameznikov kot včasih, ampak je odgovorna, strokovna družbena dejavnost, ki ima svoja načela, usmeritve ter pričakovanja.

In kot je bilo uvodoma rečeno, se danes izteka štiri letno obdobje vodenja LD. Zato je prav, da smo omenimo vsaj nekaj odmevnih dogodkov, ki naj bodo vodilo za nadaljnjo, uspešno vodenje LD naravnano na uspehe na lovskem področju in pozitivno sprejemanje v okolju s katerim živimo. Nekateri dogodki pa nas naj tudi opozorijo, kaj se več ne sme ponoviti.

Toliko jaz kot starešina LD. Vsi ti uspehi niso samo moja zasluga. To je zasluga vseh članov LD s tem, da so eni prispevali veliko, drugi pa nekoliko manj. Ni mi žal za vložen trud in delo v tem obdobju. Vesel sem in ponosen, da je naša LD v tem času ostala prepoznavna in pozitivno sprejeta v domačem okolju. Enako na območju LZM, kakor tudi LZS. Poznajo naše delo, nekaterim smo celo za vzgled in naše izkušnje prenašajo v svoje vrste. Moje vodilo, da »če se pustiš vpreč moraš tudi vleč« je bilo prisotno skozi vso to obdobje na vseh področjih. Tako bom delal tudi naprej. To je uvidelo tudi večina članov LD, saj me je na tajnem glasovanju ponovno izvolila za starešino za naslednja štiri leta, kjer je bil potrjen tudi novi UO ter drugi organi družine.

Na tem občnem zboru smo se spomnili tudi najstarejšega član LD Sv. Jurij Jurovski Dol JANEZ ORNIK. Lovski prijatelji ga kličemo Vanč, ki bo letos praznoval svoj 85. rojstni dan. V lovske vrste je stopil pred 45. leti. Ni bil lovec na trofeje, čeprav se je udeleževal skoraj vseh skupnih lovov. Več mu je pomenilo prijateljsko druženje, kjer je zelo rad skupaj z Leonom in drugimi zapel kakšno lepo slovensko pesem. Zahvalili smo se mu za njegovo dolgoletno sodelovanje v lovstvo in mu predali Zlati znak za lovske zasluge, s katerim ga je na predlog Upravnega odbora Lovske družine odlikovala Lovska zveza Slovenije.

Prijazen lovski pozdrav!
Franc Krivec
Starešina LD

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni