ZIMSKO KRMLJENJE DIVJADI

Lovci vedno poudarjamo pomen celovite obravnave narave, katere sestavni del je tudi divjad. In prav odgovorno in vzdrževalno gospodarjenje z divjadjo je primarna skrb nas lovcev. Z dobrim in odgovornim delom lahko in moramo, skupaj z drugimi porabniki prostora, narediti največ, kar je v naši moči, da ohranimo divjad in druge prostoživeče živali ter njihove življenjske prostore.

Ena od takšnih aktivnosti lovcev je tudi zimsko krmljenje divjadi. Zavedamo se, da še zdaleč ne moramo nadomestiti to, kar smo skozi daljše obdobje iz narave odtrgali ( melioracije, škropljenje z raznimi strupi, monokulture, kurjenje zaraščenih površin itd). Vendar je to vseeno delček v mozaiku prizadevanj, da omogočimo preživetje prostoživečih  živali.

Veliko več lahko storijo lastniki kmetijskih in gozdnih površin. Vsi ki se zavedajo pomena naravnega bogastva že sedaj puščajo gozdne robove, pustijo zaraščene jarke in manjše vodotoke, zapuščene površine ne kurijo in podobno, kar je velikanski prispevek k tem našem prej imenovanem mozaiku.

Tudi kakšna obrobna njivica ostane veliko krat nepreorana v jeseni. Že res da je ekonomsko gledanje lastnikov večine takšnih površin drugačno. Vendar si je veliko krat tudi v zgodovini narava zaradi neprimernega poseganja v njo vse stotero krat povrnila.

Lovci si želimo sodelovanja in pomoči z vsemi uporabniki prostora. Premišljenega poseganja v naravo ter tako ohraniti to, kar so nam naši predniki pustili za predajo našim potomcem.

1


                                                                                                                                       Franc Krivec
                                                                                                                                       Starešina LD Sv. Jurij