POKUŠINA MLADEGA VINA

Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah je v ponedeljek, 9. 11. 2016, skupaj z JSSKS Kmetijsko svetovalno službo Lenart  organiziralo predavanje na temo mladega vina in pokušino. Strokovno oceno in nasvete je podala Tadeja Vodovnik Plevnik, dipl. inž. kmet., specialistka za  vinarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor.
Odziv na organizirano predavanje je bil zelo dober. Bilo je kar 34 vzorcev mladega vina, na podlagi katerih so udeleženci, ki so se udeležili tega predavanja, ugotavljali napake vin in kako te napake odpraviti.   
Pokazalo se je, da je letošnji letnik vin dober, vina so aromatična in primerljiva z ostalimi letniki po kvaliteti le količinsko je bilo manj, zaradi spomladanske pozebe.
Na predavanju  je bilo predstavljeno tudi nekaj  o kletni evidenci,  ki je za vsakega vinogradnika obvezna. Skratka predstavljeno je bilo  precej smernic dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino.
Po končanem predavanju so si prisotni zadali nalogo, da se vsi udeležijo nedeljske prireditve na trgu 13. novembra 2016:  MARTINOVANJE V JUROVSKEM DOLU 2016.

Zapis pripravil: Senekovič Franc