PREPOVED PREMIKA ČEBELJIH DRUŽIN

Zaradi ugotovitve hude gnilobe čebelje zalege z žariščem v okuženem čebelnjaku v KO Žitence, na lokaciji Žitence je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala odločbo o prepovedi premika čebeljih družin, čebel oz. matic s spremljevalkami med čebelanjaki znotraj okuženega območja ter v čebelnjake izven območja, postavljenih v katastrskih občinah (KO): Žitence, Spodnji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Zgornji Gasteraj, Jurovski Dol, Kremberk, Spodnji Dražen vrh, Zgornji Žerjavci, ki so okoli okuženega čebelnjake v polmeru treh kilometrov oz. v preletni razdalji , glede na konfiguracijo zemljišča.