Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DODELITVE NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 8/11 in 47/14), javnega razpisa za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, ki je bil objavljen na spletni strani in oglasni deski občine ter Ovtarjevih novicah, prednostne liste upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljena na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 25.04.2016, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, objavlja naslednji

 

SEZNAM UPRAVIČENCEV

DO DODELITVE NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

 

LISTA A

 

Zap. št. Ime in priimek Naslov Št. članov gospodinjstev
1. Andreja Diemat Perčič Varda 7, 2223 Jurovski Dol 3

 

Neprofitno najemno stanovanje se dodeli upravičenki iz seznama A – brez obveznosti plačila varščine.

 

Upravičenka bo pozvana k sklenitvi najemne pogodbe. Če upravičenka neupravičeno zavrne dodeljeno stanovanje ali se ne odzove na ponoven poziv k sklenitvi najemne pogodbe, se črta iz seznama.

 

 

 

Jurovski Dol, 18.05.2016

Zadeva: 3523-1/2016-25

 

                                                                                                         

                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

                                                                        Peter Škrlec

                                                                        Župan

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih