Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI STROKOVNIH PODLAG IN ODLOKA O RAZGLASITVI NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi 5. odst. 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16) in 31. čl. Statuta (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah objavlja


JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Strokovnih podlag in Odloka o razglasitvi
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena
na območju občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah


1.


Javno se razgrnejo Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 1, 2000 Maribor, maj 2016. 


2.


Strokovne podlage zajemajo arheološka najdišča, stavbe, spominske objekte in kraje ter naselja z njihovimi deli na naslednjih nepremičninah:
a) Arehološka najdišča:
- Jurovski Dol - Rimskodobno gomilno grobišče, parc. št. 444/8, 444/9 k.o. Jurovski Dol,
- Spodnji Gasteraj - Gomilno grobišče, parc. št.  58/9 k. o. Spodnji Gasteraj,
- Srednji Gasteraj - Rimskodobno gomilno grobišče, parc. št. 46/3  k. o. Srednji Gasteraj.
b) Stavbe:
- Jurovski Dol – Cerkev sv. Jurija, severni del parc. št. 1/3, 1/4  k. o. Jurovski Dol,
- Malna – Domačija Rotar, Malna 43, parc. št. *1/1, *1/3, 55/1, 55/2, 55/3  k. o. Malna,
- Srednji Gasteraj
– Domačija Šenekar, Srednji Gasteraj 14, parc. št. *15, *16/2, jugozahodni del  192/3, 50, 53/1, J del 61/3, 62/1, 62/2, 62/3, zahodni del 62/4 k. o. Srednji Gasteraj,
- Spodnji Gasteraj – Domačija Horvat, Spodnji Gasteraj 6, parc. št. 47, 282/2, 283, jugozahodni del 287/1  k. o. Spodnji Gasteraj  
- Spodnji Gasteraj – Hiša Spodnji Gasteraj 39, parc. št.*118 k. o. Spodnji Gasteraj,
- Varda – Hiša Varda 14, severovzhodni del parc. št.  *170/2  k. o. Varda,
- Zgornje Partinje – Hiša Zgornje Partinje 27, severozahodni del parc. št. *70/1  k. o. Partinje,
- Zgornje Partinje – Hiša Zgornje Partinje 40, osrednji del parc. št. 389/5 k.o. Partinje,
- Zgornje Partinje – Hiša Zgornje Partinje 79, severovzhodni del parc. št. 240/10 k. o. Partinje,
- Zgornje Partinje – Hiša Zgornje Partinje 139, severni del parc. št.  *170/2  k. o. Partinje
- Zgornje Partinje – Senekovičev štok, Zgornje Partinje134, parc. št. *166/1 k. o. Partinje
- Zgornje Partinje – Šabedrov štok, Zgornje Partinje 97, zahodni del parc. št  1127/5 k. o. Partinje.
c) Spominski objekti ali kraji:
- Jurovski Dol – Kužno znamenje, parc. št. severni del 411 k. o. Jurovski Dol
d) Naselja in njihovi deli
- Jurovski Dol – Vaško jedro, parc. št. *106, *109, *2/1, *2/3, *3, *7, *90, *98, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 18, 19/1, 19/2, 19/9, 3/1,  3/2,  3/3, 367/1, 367/2, 369/1, 369/4, 369/5, 369/7, 369/8, 371/10, 371/11, 371/12, 371/3, 371/5, 371/7, 371/9, J del 372/1, 372/2, 373/2, 374, 376/1, 376/2, 378/1, 378/2, 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 381, 382/2, 384/4, 383/1, 4/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, V del 528/1, S del 538, S del 541/. J del 543/1, 543/10, 543/11, 543/8, 543/, 543/9, vse k. o. Jurovski Dol.


3.


Strokovne podlage bodo na vpogled od 27.05.2016 do 27.06.2016 na spletni strani občine: www.obcinajurij.si in v prostorih občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v času uradnih ur, in sicer:
- v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure,
- v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
- v petek od 8. do 13. ure.

4.


V času javne razgrnitve ima javnost in vsi zainteresirani pravico dajati mnenja in predloge k strokovnim podlagam za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki so osnova za sprejem Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Mnenja in predloge se pošlje ali dostavi osebno na naslov Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Svoja mnenja in predloge pa lahko podate tudi na javni obravnavi. Rok za oddajo mnenj in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 27.06.2016.


5.


Javna obravnava strokovnih podlag bo v sredo, 22.06.2016 ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma Jurovski Dol, Jurovski Dol 1, 2223 Jurovski Dol.


6.


To naznanilo se objavi na spletni strani občine www.obcinajurij.si, na oglasni deski občine in v Medobčinskem uradnem vestniku.


Jurovski Dol, 25.05.2016
Zadeva: 622-1/2012-


                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                           Peter Škrlec
                                                                           Župan

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih